1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (2 Votes)

Situaţia personalului la 31.12.2022

 

Total personal

 390

 Personal propriu, din care:

 

 Personal medico-sanitar cu studii    superioare, total

   60

  - Medici

   52

   - alt personal sanitar  superior

8

  Personal mediu sanitar, total,

  173

  din care:    

 

  - Asistenţi medicali

  168

 

 

 Personal auxiliar , tesa, muncitori

  157

 

 

  - Infirmiere, îngrijitoare de curaţenie, brancadieri, spălătorese

  108

  - Personal TESA

   21

  - Muncitori

   23

  - Personal de deservire ( paza )  

    5

 

Lista nominala a personalului medical pe specializări si competenţe