1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Situaţia personalului la 31.06.2020

 

Total personal

  373

 Personal propriu, din care:

 

 Personal medico-sanitar cu studii    superioare, total

   53

  - Medici

   45

  Personal mediu sanitar, total,

  162

  din care:    

 

  - Asistenţi medicali

  156

 

 

 Personal auxiliar sanitar,

  

 

 

  - Infirmiere, îngrijitoare de curaţenie, brancadieri, spălătorese

  106

  - Personal TESA

   21

  - Muncitori

   26

  - Personal de deservire ( paza )  

    5

 

Lista nominala a personalului medical pe specializări si competenţe