Tipărire
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Protecţia datelor personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi a legii nr. 46/2003, legea drepturilor pecientului, Spitalul Orasenesc Negresti-Oas are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecţiei sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul Orasenesc Negresti-Oas şi sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Spitalului , alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate), în condiţiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de proprii angajaţi. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată la registratura Spitalului.

* Spitalul a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr.13695

 

Observaţie

*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Categorie: Pagina pacientului
Accesări: 2602