1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (6 Votes)

 

Lista_tabelara_a_diagnosticelor_RODRGv1

Lista_tabelara_a_procedurilor_RODRGv1

Abordare interdisciplinara a cazurilor in cadrul spitalului

Abordare multidisciplinara a cazurilor medicale complexe

Acces si colaborare cu mass media

Accesul în interes ştiinţific la date arhivate ale pacientului

Accesul la datele cu caracter personal ale angajatilor

Actul medical in scop didactic (pentru elevi,studenti, sau personal medical aflat in pregatire

Alertarea personalului medical in cazul accidentelor colective sau alte situatii care necesita prezenta suplimentara a personalului medical

Analiza evenimentelor de contaminare infectioasa

Analiza si monitorizare a cazurilor de infectie nosocomiala

Aprovizionare in situatii de urgenta

Aprovizionarea sectiilor/compartimentelor cu medicamente/materiale

Auto-evaluare a calitatii serviciilor

Cererea de sange si componente sanguine de catre sectii/compartimente

Chestionarele de evaluare a satisfactiei pacientilor

Chestionarele de satisfactie ale angajatilor

Circuitul lenjeriei

Compartiment primiri urgente protocol de triaj al pacienţilor

Completare si transmitere a fisei hemovigilenta

Comunicare interna privind infectiile nosocomiale

Comunicarea datei externarii

Conciliere intre pacienti si angajati

Consemnarea in FOCG a evolutiei zilnice a pacientilor internati

Constituirea comisiei de albitraj

Contactarea  personalului responsabil in cazul producerii unui eveniment/situatie de risc

Control al accesului/nivel de acces/restrictionare la sistemele informatice ale spitalului

Controlul infectiilor nosocomiale

Curatenia cailor de acces ,coridoare, culuare

Curatenia in grupurile sanitare

Curatenia in sala de mese si oficiul alimentar

Curatenia in saloane

Curatenia pe tipuri de echipamente

Curatenia pentru cabinete medici si asistente

Curatenie sala tratament

Decizie aprobare Procedura proprie achizitiie servicii

Efectuarea examenelor paraclinice in regim de urgenta si transmitere a rezultatelor in cel mai scurt timp

Elaborarea caietelor de sarcini

Eliberare şi livrare în regim de urgenţă a medicamentelor

Eliberarea la cerere a copiei FOCG

Evaluare protocoale de ingrijiri, ghiduri de buna practica

Evacuarea pacientilor din sectie in caz de incendiu

Evaluarea performantelor profesionale individuale

Identificarea cazurilor de infectii nosocomiale ale tractului digestiv

Informare a medicului de familie sau a medicului din ambulator privind diagnosticul pacientului şi recomandările

Instituirea si comunicarea carantinei

Integrarea angajaţilor noi

Interventia in cazul aparitiei unui caz de infectie nosocomiala

Interventia in cazul urgentelor la pacientii internati

Interventie in caz de expunere a personalului la agenti contaminanti

Interventie rapida in cazul deteriorarii echipamemtelor si instalatiilor

Luarea in gestiune si pastrarea bunurilor de valoare

Managementul  deşeurilor rezultate din activitatile medicale

Manipulare decedati in cadrul spitalului

Masuri de protectie la manipularea substantelor volatile si periculoase

Masurile adoptate pentru prevenirea riscurilor legate de utilizarea echipamentelor medicale

Monitorizare a reactiilor adverse si incidentelor transfuzionale

Norme de conduită pentru pacienţi aflaţi sub influenta umor substanţe psihoactive

Organizare si desfăşurare a concursului si a examenului

Pastrarea confidentialitatii datelor medicale ale pacientului

Planificarea internarilor  pacientilor cu afectiuni cronice

Prelevari pentru exemene de laborator (recoltarea secretiilor cervico-vaginale)

Preluarea-predarea obiectelor personale

Prescrierea medicamentelor cu pret crescut

Prescrierea medicamentelor cu risc de a crea dependenta

Prevenirea erorilor de identificare a pacientilor

Primire/receptie probe si   eliberare rezultate in serviciul de anatomie patologica

Procedura de arhivare in cadrul secţiilor

Procedura generala pentru situatii de urgenta

Procedura operationala de analiza periodica a costurilor spitalului

Protectia  personalului care manipuleaza substante usor  inflamabile

Raportarea si consemnarea in documentele medicale a incidentelor aparute in cursul spitalizării

Recoltare pretransfuzionala de probe sanguine de la pacient, testare pretransfuzionala si verificarea sangelui

Recoltarea probelor pentru depistarea infectiilor nosocomiale

Revizuirea periodică a documentelor

Situatiile in care pacientul refuza un tratament si modul de consemnare in FOCG/FSZ

Spalarea si dezinfectia vaselor

Stabilirea si monitorizarea centrelor de cost

Sterilizarea la autoclav

Transferul pacientului internat

Triaj al urgentelor compartiment primiri urgente

Utilizarea mijloacelor de transport